Home

God man ansökan blankett

God man, förvaltare och förmyndare Information och blanketter Här finns information och blanketter för både förmyndare, ställföreträdare, myndigheter och intresseorganisationer med flera Hjälpblankett för god man (Blankett SKV 4882) Information om PDF-blanketter. För att kunna öppna, fylla i och spara en ifyllnadsbar PDF-blankett behöver du ett program som kan öppna ifyllnadsbara PDF-blanketter, exempelvis Adobe Reader som du kan ladda ner gratis från internet Här har vi samlat blanketter som gäller god man, förvaltare och förmyndare. Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man/förvaltare Ansökan från anhörig om god man/förvaltar Blanketter för god man och förvaltare. Redogörelse för skifteshinder 15.3.docx (21.7 KB) Ansökan upphörande ställföreträdarskap.docx (23.47 KB) Ansökan samtycke till försäljning av fastighet tomträtt.docx (24.07 KB) Ansökan samtycke till försäljning av bostadsrätt (86,88 KB

Information och blanketter - Stockholms sta

Blankett, Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet eller bostadsrätt. Blankett, Begäran om entledigande. Blankett, Ansökan om förvärv av fast egendom. Blankett, Ansökan om samtycke till tagande av lån, inteckning och/eller pantsättning för huvudmans räkning. Blankett, Redogörelse för god man för ensamkommande bar Ansökan om god man eller förvaltare, egen eller anhörig.pdf Ansökan om uttagstillstånd, förmyndarskap.pdf Ansökan om uttagstillstånd, god man och förvaltare.pd På blanketten Samtycke fyller du i ditt förslag på god man och skriver under. Då samtycker du till att den föreslagna personen blir din gode man. Blankett, samtycke. Om personen du vill ha som god man/förvaltare, vill bli din gode man/förvaltare ska denne skriva på ett åtagande som du skickar in tillsammans med ansökan om god man Samlingssida för e-tjänster och blanketter för redovisning, ansökningar, anmälningar och yttranden till Överförmyndarkansliet. För att kunna använda e-tjänsterna krävs att du loggar in och signerar med e-legitimation . Med Överförmyndarkansliets pdf-blanketter kan du välja om uppgifterna skrivs in på datorn eller om du vill skriva ut blanketten för att fylla i uppgifterna med. Fyll i blanketten Ansökan till tingsrätten. Du kan föreslå en lämplig god man redan i ansökan om du vill. Anmälan till överförmyndarkontoret Är du inte make/maka, sambo eller närmsta släktingarna kan du ändå påkalla behov av en god man/förvaltare för någon

Hjälpblankett för god man (SKV 4882) Skatteverke

God man, förvaltare och förmyndare. En god man eller förvaltare hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter Ansökan om god man eller förvaltare. Anmälan om behov av god man eller förvaltare. Åtagande ställföreträdare, god man och förvaltare. Samtycke från huvudman, till anordnade av godmanskap/förvaltarskap. Läkarintyg god man. Läkarintyg förvaltarskap. Lathundar. Lathund i upprättande av årsräkning. Lathund i upprättande av. Ansökan skickar ni direkt till tingsrätten. Skyldighet att anmäla behov av god man. Företrädare för socialtjänsten eller sjukvården är inte behöriga att ansöka om god man. Däremot finns en skyldighet för socialtjänsten att anmäla till överförmyndaren om en person har behov av god man

Medgivande från granne - E-tjänster & Blanketter

Blanketter för god man, förvaltare och förmyndare - Eslövs

God man och förvaltare - blanketter - Täby kommu

Överförmyndarnämnden utreder behovet av god man och kan fatta beslut om byte av god man. En ansökan eller anmälan om behov av godmanskap ska innehålla följande handlingar: Läkarintyg (särskild blankett, för utredning i ärende om anordnande av godmanskap). Blanketterna finns att hämta på Socialstyrelsens webbplats Blankett för ansökan om upphörande av godmanskap eller byte av god man. Blankett för ansökan om upphörande av förvaltarskap eller byte av förvaltare. På följande sidor hittar du mer information och blanketter. Läs mer om vad uppdraget som god man, förvaltare, förmyndare innebär Bli god man eller ansök om att få en god man, förvaltare eller förmyndare. Här hittar du beskrivning av uppdraget och blanketter Bli god man eller ansök om att få en god man. Beskrivning av uppdraget och blanketter

Blanketter och e-tjänster - god man eller förvaltare. Blanketter och e-tjänster - förmyndare. Nyheter. Information om Överförmyndarens verksamheten och handläggningstider. 27 maj 2020 KL 11:36. Som en hel del av er har förstått ligger vi efter med granskningen av årsräkningar jämfört med tidigare år Den gode mannen ska också träffa dig så ofta så att han/hon vet att du har det bra och att livet fungerar för dig.Den gode mannen ska bara hjälpa dig med det som du själv inte klarar av. Det som du När handlingarna är kompletta vidarebefordras ansökan till tingsrätten som tar Blankett Intresseanmälan för att bli god man Gode mannen ger dig hjälp och stöd i olika situationer och beslut. God man måste alltid få ditt samtycke innan hon eller han utför något av dina ärenden. Man kan säga att den gode mannen fungerar som din förlängda arm ute i samhället. Mer information om att ha god man finns längst ner på sidan under Läs mer. Att vara god man

blankett 246011 - Migrationsverket

I ditt uppdrag som god man eller förvaltare kan du vara i behov av olika blanketter i samband med exempelvis avrapportering och årsredovisning. Om du saknar en blankett i listan nedan, hör av dig till vårt kansli så skickar vi den. Och uppdaterar givetvis listan Om du behöver en god man eller förvaltare kan du vända dig till din biståndshandläggare, kurator, socialsekreterare eller boendechef. Socialtjänsten och sjukvården är skyldiga att anmäla behov av god man. Du kan också vända dig till tingsrätten Ansökan om samtycke till köp - blankett (PDF-dokument, 182 kB) Inteckning, pantsättning och upptagande av lån Inteckning, pantsättning och upptagande av lån (PDF-dokument, 110 kB) Om du vill avsäga dig uppdraget En god man eller förvaltare har rätt att bli entledigad, det vill.

Blanketter, information och e-tjänster - God man

Ansökan om samtycke till åtgärd med fast egendom, bostadsrätt m.m. (god man/förvaltare) Ansökan om samtycke till åtgärd med fast egendom, bostadsrätt m.m. (förmyndare) Ansökan om samtycke till förvärv av värdepapper m.m. (god man/förvaltare) Ansökan om samtycke till förvärv av värdepapper m.m. (förmyndare God man, förvaltare, ansökan, överförmyndaren. Personer som har svårt att sköta sin ekonomi kan få hjälp av en god man eller förvaltare. 1. Ladda ner en blankett. Bra att tänka på! Här kan du läsa mer information om god man, förvaltare och förmyndare. Lyssna. Skriv ut. Dela För dig som är god man, förvaltare eller förmyndare har vi samlat alla blanketter och e-tjänster i vår självserviceportal. Välj kategorin Överförmyndare och god man.Här hittar du vår självserviceportal Redogörelse för utfört uppdrag som god man/förvaltare för vuxna (års- och slutredogörelse) Redovisning, god man för ensamkommande barn. Ansökan om samtycke. Uttag från spärrat konto för vuxna. Uttag från spärrat konto för omyndig. Försäljning av fastighet/bostadsrätt för omyndig. Försäljning av fastighet/bostadsrätt för vuxn

God man, förvaltare - anmälan om behov; God man, förvaltare - ansökan till Kronofogdemyndigheten om jämkning gällande arvodeskostnad; God man, förvaltare - begäran om entledigande av god man och förvaltare (M) God man, förvaltare - förteckning över huvudmans tillgångar och skulder (A) God man, förvaltare - intresseanmälan för. Bli god man eller ansök om att få en god man. Beskrivning av uppdraget och blanketter Här hittar du blanketter som rör äldreomsorg och socialtjänst. Om god man och förvaltare (0) Om förälder, vårdnadshavare och förmyndare (0) Ansökan enligt Socialtjänstlagen - hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm.pdf. pdf - Filstorlek: 120,7 KB Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare kan göras av den hjälpbehövande själv, make/sambo eller närmaste släktingar. Ansökan görs på särskild blankett som skickas till Hudiskvalls tingsrätt som beslutar om godmanskap eller förvaltarskap

Blanketter - Lomma kommu

 1. Du kan själv ansöka om god man eller förvaltare eller så kan någon av dina närmast anhöriga göra det åt dig. Ansökan skickas till tingsrätten, som sedan beslutar. Om du inte kan göra en ansökan själv och inte har några anhöriga som kan ansöka, kan anmälan göras av verksamhetsansvarig inom sjukvården samt av socialnämnden eller hemvårdsnämnden
 2. Här finns information och ansökan till dig som vill bli god man. Frågor och svar om godmanskap. Här hittar du frågor och svar om godmanskap. Här hittar du e-tjänster och blanketter från överförmyndarenheten. Vi använder kakor (cookies) för.
 3. För dig som vill bli god man eller förvaltare. För dig som är god man till ensamkommande barn. För dig som behöver eller har god man eller förvaltare. För dig som är förmyndare. Överförmyndar- nämnden. Senast uppdaterad 2020-07-14 av Jessica Larsson. E-tjänster och blanketter. Vid alla dina frågor. Servicecenter. 019-58 80 00.
 4. God man och förvaltare. När en person inte själv kan ta hand om sina intressen kan en god man eller förvaltare utses. Läs gärna vår folder om god man och förvaltare, där vi har sammanfattat allmän information. Folder - God man och förvaltar
 5. Anhörigs ansökan om god man. De som arbetar inom socialtjänsten och sjukvården måste meddela överförmyndaren om de tycker att någon behöver en god man. Vem som helst kan också vända sig till överförmyndaren för att berätta att någon behöver en god man
 6. God man En god man är en person som har till uppgift att hjälpa någon som själv inte kan ta tillvara på sin rätt på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk eller annan funktionsnedsättning. Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner samverkar i en gemensam överförmyndarnämnd där Ljungby kommun är värdkommun
 7. God man. En person kan på Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter. Ansökan om god man eller förvaltare, anhörigs ansökan. Ansökan om god man eller förvaltare, egen ansökan Bli god man eller förvaltare, intresseanmälan God mans begäran om arvode för arbete med ensamkommande barn Redogörelse.

Ansök eller anmäl att få god man eller förvaltare

 1. Den gode mannen, huvudmannen eller överförmyndarenheten kan ansöka hos tingsrätten om att godmanskapet ska upphöra. Om huvudmannen eller god man ansöker om att godmanskapet ska upphöra, ska ansökan skickas direkt till tingsrätten. God man kvarstår alltid i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om att godmanskapet ska upphöra
 2. Här hittar du alla blanketter och checklistor från överförmyndarverksamheten. Ansökningar Gode män för ensamkommande En god man kan sköta din ekonomi eller hjälpa dig att ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhä.
 3. Uppdraget god man kan behöva ändras, till exempel övergå till förvaltare eller omvänt. Det kan också behöva ändras i omfattning till fler eller färre delar. De som kan ansöka om ändring, så kallad jämkning, är god man, förvaltare, den ansökan avser, make/maka eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar och syskon
 4. Ansökan om god man kan göras av den enskilde själv, av anhöriga eller av överförmyndarnämnden. Det går även för utomstående att anmäla att ett behov förekommer. Läkarintyg ska bifogas till ansökan. Man kan även lämna social utredning som styrker behovet av god man
 5. God man, förvaltare, förmyndare. Här hittar du e-tjänster och blanketter för dig som är god man, förvaltare och förmyndare. För att de ifyllningsbara blanketterna till års- och sluträkning ska fungera korrekt spara ner blanketten/blanketterna och öppna i Adobe Reade
 6. God man, förvaltare, förmyndare Samverkande överförmyndare är en tjänstemannaorganisation för handläggning av överförmyndarärenden. Åtta kommuner samverkar genom att all handläggning sker på ett gemensamt kontor i Uddevalla. Kommuner som ingår. Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda, Mellerud och Uddevalla
 7. God man En god man fungerar som en ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina Ett ensamkommande barn kan inte själv vidta rättshandlingar som att ansökan om bidrag m.m. Eftersom de är omyndiga och befinner sig i en utsatt situation behövs gode män som med kort varsel kan ta sig an uppdraget att företräda.

E-tjänster och blanketter - God man

Olämplighet att inneha körkort - blankett för anmälan av läkare enligt lag. Läkarintyg vid alkohol, narkotika eller läkemedel - vid beroende eller missbruk samt för särskilt läkarutlåtande efter grovt rattfylleri. Anmälningar. Anmälan enligt Lex Maria; Övrigt. Läkarintyg om anordnande av godmanskap - bifogas ansökan om god man Ansök om god man eller förvaltare (PDF, 613 KB) God man eller förvaltare - likheter och skillnader. En god man och en förvaltare har i princip samma uppgifter men deras ansvar och befogenheter skiljer sig åt. En god man kan inte utses mot din vilja. Det är en frivillig åtgärd som innebär att du behåller rättshandlingsförmågan

God man fungerar då även som tillfällig vårdnadshavare. God man utses av överförmyndarnämnden. Ansökan om god man kan göras av Migrationsverket och av kommunens socialnämnd.. God man i förmyndares ställe - om förmyndaren blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan utöva förmynderskapet kan god man utses tillfälligt Som god man behövs även initiativförmåga, kunna leta rätt på information på ett självständigt sätt och våga fatta beslut. Det är också viktigt att du tar dig tid till uppdraget. Formella krav enligt lag är att god man inte får var vara underårig och inte själv ha förvaltare förordnad för sig. Kontroller görs hos polisens belastningsregister, socialregistret och kronofogden God man, förvaltare, förmyndare. Människor som har svårt att sköta sin ekonomi kan få hjälp av en god man eller en förvaltare. Överförmyndare eller överförmyndarnämnd finns i varje kommun för att i första hand kontrollera att gode män och förvaltare sköter sina uppdrag

God man kan också utses för personer som är dödsbodelägare eller testamentstagare när man inte vet var personen befinner sig. Hur lång tid tar det till man får en god man eller förvaltare? Överförmyndarnämnden har satt målet att 85 procent av inkomna anmälningar om behov av god man eller förvaltare ska ha hanterats inom 90 dagar God man En god man kan utses åt den person som behöver hjälp att bevaka sina intressen, i rättsliga, ekonomiska och sociala frågor. Insatsen är frivillig och till för att hjälpa exempelvis personer med demens, psykisk sjukdom, funktionsnedsättning eller försvagad hälsa Tänk på att endast adressen till sidan du skickar synpunkten från syns i meddelandet, så var noga med att skicka från rätt sida. Vi inte kan besvara meddelanden som kommer härifrån så har du frågor är det bättre att du ringer eller skickar ett mail God man och förvaltare. Om någon har svårt att själva bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter, kan det finnas skäl till att välja en god man eller förvaltare som ser till att vardagen fungerar

Här kan du eller en anhörig till dig ansöka om god man/förvaltare. Egen ansökan. Den använder du om du själv kan fylla i en ansökan. När du är klar skickar du till Alingsås tingsrätt. Klicka här (länk till blankett) Ansökan från anhörig. Den använder du som är anhörig till någon som behöver en god man/förvaltare Stort behov av gode män och förvaltare. Datum: 2020-04-01. Det är många som behöver hjälp av en god man eller förvaltare, därför finns det ett stort behov av nya gode män och förvaltare i Västerås och Sala. Är du [

God man, förvaltare och förmyndare är ställföreträdare för någon som av olika anledningar inte själv kan förvalta sin egendom, föra sin talan eller ta tillvara sina rättigheter. Det ska enligt lag finnas en överförmyndarnämnd eller överförmyndare i alla kommuner God man, ansökan från anhörig till tingsrätten Anmälan till Överförmyndarnämnden Kommunalnämnd med ansvar för socialtjänst respektive LSS och verksamhetschef inom hälso- och sjukvården kan anmäla/underrätta överförmyndarnämnden när en intagen person kan antas behöva en god man eller förvaltare enligt (4 kap. 3 § förordning (2017:80) • den som ansökan avser, om han eller hon har fyllt 16 år samt av • hans eller hennes make eller sambo och • närmaste släktingar. Dessa personer och gode mannen får ansöka om att godmanskapet ska upphöra. För att förordnas som god man krävs att man är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig Blanketter och e‑tjänster. En god man fungerar som ett stöd för den som på grund av till exempel sjukdom inte kan klara sig själv. Till exempel om de inte kan betala sina räkningar, har svårt med myndighetskontakter och kontakter med vården eller hemtjänst

GÅVOBREV

nykoping.se - God man

Till skillnad från god man så är ett förvaltarskap en tvångsåtgärd, det är alltså inte något du vanligtvis själv väljer att få. Förvaltare får du bara om det är absolut nödvändigt. Du kan få en förvaltare om förutsättningarna är uppfyllda för en god man hjälpen räcker ändå inte till God man eller förvaltare får normalt ersättning för sitt arbete. Hur ansöker man? Den enskilde kan själv ansöka om att få en god man, liksom anhöriga. I ansökan kan man också själv ge förslag på god man eller förvaltare. Blanketter finns att hämta från vår portal E-tjänster och blanketter Överförmyndarnämnd i samverkan har till huvuduppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom tillsynen motverkas rättsförluster för underåriga samt för de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig. De viktigaste bestämmelserna om hur nämnden ska utöva sin tillsyn finns i Föräldrabalken E-tjänster och blanketter för förskola och skola Undermeny för E-tjänster och blanketter för förskola och skola. ansöka om att bli god man eller söka olika former av bidrag. Inkomstförfrågan vård- och omsorgsavgift* E-legitimation. Ansökan om bidrag för reparation, service, besiktning Ladda ner blankett

God man, förvaltare och förmyndare - Stockholms sta

Blanketter Kramfors kommu

Välj en kategori i fältet för att endast visa e-tjänster och blanketter inom ett visst område. God man - Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet eller bostadsrätt. God man - Begäran om att få avsluta uppdraget. God man - Ensamkommande barn - Redogörelse En god man eller förvaltare är en enskild person, en ställföreträdare, som inte är knuten till något företag eller myndighet. En ställföreträdare kan ses som ett biträde för en hjälpbehövande - en representant och samordnare av tjänster, men inte en praktisk utförare av tjänster

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Om överförmyndaren tycker att det finns ett behov av god man eller förvaltare kommer du att få de blanketter som du behöver till din ansökan Ansökan om god man - vid andra stridande intressen mellan barn och föräldrar. Här finns de blanketter du behöver som god man, förvaltare eller förmyndare. I anvisningarna finner du information om hur du fyller i de olika redovisningsblanketterna Du som själv vill ansöka om god man/förvaltare eller om du är anhörig till någon som behöver en god man/förvaltare, ska du vända dig direkt till Norrköpings tingsrätt, 011-24 35 00. Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i anmälan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera anmälan Ansökan kan göras av den som behöver god man eller förvaltare, en nära anhörig eller överförmyndaren. Ansökan. Om du själv vill ha en god man eller om du är nära anhörig fyller du i och skickar in blanketten till tingsrätten. Om det är du själv som är i behov av god man använder du blanketten för egen ansökan

Styrelse

Du själv eller dina närmaste anhöriga kan ansöka om god man. Ansökan skickas till tingsrätten som är den myndighet som beslutar om godmanskap. Blankett för egen ansökan och blankett för ansökan från anhörig hittar du här. Sjukvård och socialtjänst är skyldiga att anmäla behov av god man om de anser att det behövs Blankett. Favorit. Tyck till om socialförvaltningens tjänster Till e-tjänsten. Barn, unga och familj Inför ansökan som god man - begär intyg på förekomst i socialregistret Blankett. Klagomål på eller yttrande om god man eller förvaltare. En del personer har svårt att själva sköta sin ekonomi, bevaka sina rättigheter eller sörja för sin person. Som god man eller förvaltare hjälper du en annan människa att bevaka sina intressen och ta hand om ekonomin

Ansökan om god man. Det här gör en förvaltare. En förvaltare gör samma saker som en god man, men har större befogenheter. E-tjänster och blanketter för förvaltare och gode män. Infoblad och broschyrer. Godmanskap och förvaltarskap.pdf. Info från Swedbank till förvaltare.pdf God man, förvaltare och förmyndare. Här finns samlad information om den hjälp som finns för dig som behöver god man eller förvaltare och för dig som är eller vill bli god man, förvaltare och förmyndare Strandskyddsdispens, blankett för ansökan om 234 kB Lyssna Blankett för ansökan om dispens från strandskydd, ifyllnadsbar Störning i boendemiljö, anmälan till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (tjänst) Exempel på störning: vedeldning, störande grannar, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer, tobaksrök, låg/hög temperatur, bristande ventilation

Samlade läkarintyg och blanketter för läkare

Ansökan om god man - Göteborgs Sta

Dokument och blanketter. Dokument och blanketter som rör God man och förvaltare hittar du här. Sök på överförmyndarenheten så får du upp en lista med de dokument/blanketter som finns. Eller sök på enstaka ord om du letar efter något speciellt Matchning med god man. När överförmyndaren får in en ansökan om behov av god man ska de matcha huvudmannen god man med en god man. Dessa får sedan träffas och skriva på blanketten för Åtagande samtycke för att visa att huvudmannen samtycker till att personen blir god man. Den gode mannen skriver på för att åta sig uppdraget som. BLANKETT Ansökan om lagfart 1. Fastighet Ange fastighetens officiella beteckning inklusive kommun, Om ansökan gäller fler sökande ange dessa i fältet 5. • Är någon part minderårig eller har god man/förvaltare, ska ett tillstån Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7). Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad etc. En person som har god man/förvaltare kallas i fortsättningen huvudman God man/förvaltare ska ta emot förslag till arvskifte, Blankett för ansökan om samtycke vid arvskifte eller bodelning. Omprövning av förvaltarskap. Ett förvaltarskap är något av det mest ingripande i den personliga integriteten som någon kan råka ut för

Blankett. Favorit. Anstånd för handlingar Till e-tjänsten. Blankett. Behov av god man eller förvaltare, ansökan/anmälan Till e-tjänsten. Blankett. God man, egen ansökan Till e-tjänsten. Blankett. e-Wärna Till e-tjänsten. Intresseanmälan god man Till e. Blankett. Favorit. Lämna synpunkter och klagomål Till e-tjänsten. Ekonomisk hjälp E-tjänst. Blankett. Favorit. Ansökan om ekonomiskt bistånd Tillfällig god man, ansökan Blankett. Årsberättelse, slutberättelse Blankett. Årsräkning, sluträkning. Blanketter Blanketter. Anmälan till överförmyndare om behov av förvaltare.pdf. Anmälan Ansökan om god man till tingsrätten.pdf. Ansökan om överförmyndarens samtycke till arvskifte.pdf. Ansökan om överförmyndarens samtycke till försäljning fast egendom.pdf Hem / Om Flen / God man, förvaltare & förmyndare / Blanketter, dokument och checklistor Blanketter, dokument och checklistor Här finner du blanketter, checklistor samt dokument med information av intresse för både huvudmän och ställföreträdare

SÄRLEVNADSINTYG - Attunda tingsrättHindersprövning - Brud & BröllopÖvriga skatteblanketter | Sign On

En god man är en man eller kvinna som har till uppgift att t ex hjälpa en äldre sjuklig eller psykiskt funktionshindrad person med att sköta ekonomin, bevaka personens rätt i olika situationer eller sörja i övrigt för personen. Till god man förordnas vanligtvis lekmän En god man hjälper dig som på grund av till exempel sjukdom inte kan betala räkningar, har svårt med myndighetskontakter eller kontakter med vården. För att få god man säger lagen att du måste ha någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som gör att du behöver hjälp Covid-19: Förlängd ersättningsperiod för riskgrupper. Regeringen har beslutat om att utöka antalet dagar man kan få ersättning till riskgrupper för, från 90 till 184 dagar under perioden 1 juli 2020 - 31 december 2020 Blanketter och informationsmaterial - Överförmyndaren De flesta dokumenten på denna sida är i PDF-format. Det finns en del dokument som är i excelformat, dessa finns även som pdf-filer för utskrift Uppdraget som god man ges utifrån en egen lagstiftning: Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Vad det rent praktiskt innebär att vara god man för ett ensamkommande barn är givetvis individuellt, men generellt består arbetet av många kontakter i samband med ansökan om uppehållstillstånd, t.ex. med advokat och Migrationsverket Ansökan görs på blanketten Ansökan om god man eller förvaltare, se E-tjänster och blanketter. Nedanstående handlingar ska bifogas ansökan: Personbevis för huvudmannen, vilket visar eventuella barn, ett så kallat familjebevis som du beställer från Skatteverket. Personbevis för föreslagen god man

 • Inget trevligt kryp korsord.
 • Trälim pva.
 • Raspberry pi temperaturmätare.
 • Vilka är cirkulationssystemets uppgifter?.
 • Vad äter makrill.
 • Web summit adress.
 • Valand 40 2018.
 • Dags att plocka.
 • Roliga hundar som pratar.
 • Rocket league ranks statistics.
 • New netflix series.
 • Colt peacemaker.
 • Mclaren 720s 2018.
 • Ballett hofheim.
 • Tallest person alive 2017.
 • Awkwardness.
 • Lilla auktionshuset växjö.
 • Best usenet provider.
 • Familjens stora kom ihåg kalender 2018.
 • La la land linus sandgren.
 • Icopal återförsäljare.
 • Boo meaning.
 • Gum paroex tandkräm 0 12.
 • Dona.
 • Antikt mynt korsord.
 • Glasbilder strand ostsee.
 • Land cruiser 70 sverige.
 • Url shortener geld verdienen.
 • Mk14 ebr pubg.
 • Serrano snittar.
 • Vilka krav ska läkemedlen uppfylla för att vara utbytbara.
 • Långvarigt cannabisbruk.
 • Torekov spa presentkort.
 • Sva beiträge berechnen.
 • Clearingnummer länsförsäkringar 9023.
 • Yoga bilder gezeichnet.
 • It i skolan forskning.
 • Rådmansgatan 16 malmö.
 • Canon eos 5d mk iii.
 • Baby witze bilder.
 • Transkription biologi.